Bizarre Sprookjes – Levi’s familie

[niet ge├»nteresseerd in de intro? skip de intro naar ‘maar goed….’ voor het smeuige gedeelte]

Levi’s Familie

Levi was een stille jongen die de wereld liever observeerde dan er aan deel te nemen. Zwijgzaam verwonderde hij zich over de mensen om hem heen en hun uiteenlopende beweegeredenen.

De reden dat hij zo weinig sprak was waarschijnlijk te wijten aan het feit dat hij opgroeide in een gezin van alleen maar vrouwen en meiden. Zijn Moeder natuurlijk, zijn oudste zus Lilith, dan zijn jongere zusjes Iris en Lea die een eeneiige tweeling was en de jongste van het stel Nurit.
Dan was er nog zijn Tante Bijou met haar dochter Ruth en Oma Shira oftwel Ninshira zoals het vrouwelijke hoofd van een familie werdt benoemd.

Acht vrouwelijke wezens waar hij me opgroeide. erg veel had hij dus niet in te brengen. Hij snapte hun belevingswereld ook niet echt en hun maandelijkse oprispingen deden ook al geen goed aan zijn algemene gestaltthheidstunde.

Ze woonden allen in een eenvoudig houthakkershutje in het woud Tantrevalles. Het hutje was ondertussen een complex van kleinere gebouwtjes geworden, allen met elkaar verbonden door den grootten Hut waar ze aten en leefden.
Levi’s vader had samen met zijn oudste broer deze hutten aan hen na gelaten voordat hij met zijn eerste zoon de wereld in trok om aan een oproep van den Koninck te voldoen. Toendetijd was de dochter van de Koninck ontvreemd door onverlaten en was er een beloning uitgelooft voor degenen die haar konden bevrijden.

Vader en zoon kwamen nimmer meer terug.
Boze tongen beweerden dat ze simpelweg ontsnapt waren uit de liederlijkheid van het gezin, de wisselende stemmingen van acht vrouwen en hun maanzucht.
Levi echter was er van overtuigd dat zijn Vader en Broer op een dag overladen met goud terug zouden komen om hen allen mee te nemen naar een beter en van sanitair voorziene duurzame en milieuvriendlijkere woning.

In zijn jongere jaren had Levi een Faun gered van een zekere dood. De Faun was gevangen door een Dwerg-Trol en stond op het punt te worden gemollesteerd toen Levi voorbij kwam met zijn kruiwagen en schep.
Levi die normaliter niet zo’n held was doodde de Dwerg-Trol met een serie welgeplaatste klappen van zijn schep en onthoofde het kleine monster meerdere malen uit pure verontwaardiging.

De Faun was hem zeer dankbaar en gaf hem de kans een wens in vervulling te doen. De eerste 3 wensen waren technisch onmogelijk voor de Faun en de vierde economisch niet haalbaar maar aan de vijfde wens kon ze wel voldoen.
Zo werdt de wens van Levi bewaarheid, zijn jaloerse wens om net als zijn vader en Broer begiftigd te zijn met een omvangrijk geslachtsdeel werd bewaarheid en zo werd de kleine jongen de trote bezitter van een forse knots. reden genoeg om trots op te zijn dacht Levi………

Maar goed…….

Het feit dat levi nu in het leven stond met een plotsklaps aanzienlijk groter geslachtsdeel bleef uiteraard niet onopgemerkt. Er was weinig privacy in hun huishouding en het nieuwtje ging al snel van mond tot mond, een buzz van opwinding veroorzakend, spekend tot de verbeelding of in ieder geval tot de fantasie en menigeen vrouwen en meisjes droom ging de nachten daarna over de mogelijkheden die dit perspectief bood.

Acht vrouwen die zich bij gebrek aan mannelijke aanwezigheid jarenlang in hadden moeten houden, enkelt hun gedachten en dromen hadden, zich af en toe tot elkander keerden als de nood het hoogst was of een verdwaalde reiziger in de luren legde. Acht keer een hormonen huishouding die al naar gelang de persoon in kwestie heviger en heftiger was.
En nu liep hier de lieve Levi rond met dit prachtige uitdagende symbool van hun verlangens.

De eerste die zich niet langer in kon houden was notabene zijn eigen Moeder. De arme vrouw was ten tijde van haar huwelijk al flink wat tekort gekomen, laat staan na de vlucht…..het verdwijnen van haar man.
Op een avond na nachtenlang koortsachtige dromen te hebben moeten doorstaan ontbood ze ten leste male haar zoon in haar bedstede en trok de verbouwereerde jongen tegen haar aan onder de dekens.

Levi zelf was nog in de veronderstelling dat zijn verstandhouding met zijn Moeder op dat moment nog een verdieping zou ondergaan, hij hield wel van knuffelen en zeker van zijn Moeder die hij addoreerde als een Godin en verwelkomde haar tedere nabijheid met genoegen, zich nestelend in haar zachte boezem, genietend van haar omhelsing en haar natte zoenen op zijn gezicht.

Toen haar handen echter heel andere plekken bezochten dan hij had verwacht was hij wel enigsinds verbaasd. Haar vingers om zijn omvangrijke geslacht deden vreemde gevoelens in hem ontwaken. de dikke erecte tepels die ze in zijn mond drukte herinnerde hem aan zijn baby-tijd en onwillekeurig begon Levi te zogen als ware het een instinct.

Levi had geen idee gehad toen hij de Faun vroeg zijn geslacht te vergroten dat het ook hier voor gebruikt kon worden. Hij had enkelt op zijn Vader en Broer willen lijken om zodoende een sluimerend minderwaardigheids gevoel de kop in te kunnen drukken.
Nu echter voelde hij hoe zijn Moeder haar verassend vochtige geslacht tegen zijn vreemd kloppende lid op scheukte. Hij hoorde haar hijgen en steunen, haar weelderige lichaam schokte af en toe lichtjes terwijl ze haar zoon steeds dichter tegen zich aan trok. kermend en lispelend.
Levi voelde een onbekende opwinding door zijn lichaam stromen, verbaasd observeerde hij zichzelf als van een afstandje maar al snel zoog zijn nieuwe gevoel hem onherroepelijk terig naar het centrum van zijn bestaan. Hij begon als vanzelf mee te bewegen, zijn billen bewogen op en neer terwijl hij zijn Moeder stevig omhelsde en zijn lid langs haar dijbeen heen en weer schoof.

Met een beverige zucht drukte ze zijn gezicht diep in haar rondborstige boezem, opende haar benen en stuurde zijn trillende mannelijkheid naar haar pulserende vrouwelijkheid. Levi’s omvangrijke lid zonk diep weg in haar hete buik, hij voelde met verbijstering hoe haar schaamlippen en vochtigheid zijn paal omsloten. Onwillekeurig en volkomen instinctief drukte Levi zich diep in zijn Moeder en begroef zijn gehele lichaam diep in haar warme bedwelmende omhelsing.
Het duurde niet lang voordat Levi de bedoeling doorhad. Eerst hadden haar handen hem nog begeleid om zijn ronde billen maar al snel bewoog hij zich zelfstandig en geheel vrijwillig in en uit de geborgenheid van haar schoot.
Moeder en Zoon gingen er van los, twee zwetende lichamen ineen verstrengeld, smachtend, begerig, wellustig. De schrik van haar eerste orgasme deed hem de adem benemen maar hij begreep dat het haar genot was en niet een of andere epileptische aanval en bij haar tweede orgasme kon Levi zich niet langer inhouden en liet zich volledig gaan, drukte zich kermend in zijn schokkende Moeder en voelde voor het eerst in zijn leven wat een orgasme teweeg kon brengen in een lichaam.
Hij ging volledig in zijn Moeder op, golf na golf produceerde zijn kloppende paal dikke stromen zaad en vulde haar samentrekkende geslacht volledig op totdat ze tot de strot toe gevuld was en het zich een weg naar buiten baande en langs haar dijbenen en billen op het bed te spetteren en een enorme plas het beddegoed doordrenkte.

En zo ontdekte Levi de gevolgen van zijn jaloerse wens. De komende dagen deelde hij het bed met zijn Moeder die maar geen genoeg van hem leek te kunnen krijgen. Hij leerde die dagen dat zijn Moeder onverzadigbaar was, iedere kans aangreep om zich aan hem te vergrijpen en hem dingen liet doen die hij in zijn stoutste dromen niet voor mogelijk had gehouden.
De gevolgen waren tot nu toe wel te overzien. Levi was een gezonde tiener met een hormonenhuishouding die daarbij hoorde en hij genoot steeds meer van de verkwikkelingen met zijn mooie lieve Moeder. Hij nam zelfs steeds vaker het inniatief en schroomde niet zich tegoed te doen aan haar wulpse weelderigheid, haar gretige bereidheid en haar wellustige begerigheid.

Maar aanstonds werden de zaken toch wat gecompliceerder voor levi en werden de gevolgen van zijn keuze enigsinds dubieus. Men kon zelfs vraagtekens plaatsen bij de verstandigheid van zijn keuze!

De ammoreuze verkwikkelingen tussen Levi en zijn Moeder waren niet onopgemerkt gebleven. Verschillende ogen en oren hadden al dagenlang behoedzaam geobserveerd en de hormonen van deze en gene begonnen aardig op te spelen bij dit schouwspel van onverwachte mogelijkheden.

Zo gebeurde het dan ook dat toen Levi het bos in was getrokken om hout te sprokkelen en om een bedank briefje aan de Faun aan een boom te spijkeren hij gevolgd werd door Iris en Lea.
De tweeling had al geruime tijd gebroed op meerdere snode plannen en nu vonden ze de tijd rijp om de koe bij de horens te vatten, een assertievere houding aan te nemen zogezegd.
zo gedaan
Voor Levi wist wat hem overkwam was hij door de gillende meiden tot val gebracht en lag hij met zijn broek op zijn enkels in de bladeren van het woud, keek hij recht in het jonge geslacht van Iris die hem met haar benen aan weerskanten van zijn hoofd omlaag gedrukt hield en haar spleet hijgend tegen zijn gezicht op wreef terwijl van onderen Lea het nog slappe lid van haar broer gulzig in haar mond opslokte.
Hoe Levi ook vocht, tegen twee ondernemende meiden als Lea en Iris was hij niet opgewassen, zijn bevenlijf werd stevig onderdrukt en hij hoeste en proeste van de druipende spleet dat onophoudelijk over zijn gezicht wreer en zijn benen werden stevig vastgehouden en groeide zijn lid uit tot flinke proporties in de hevig zuigende mond van zijn zuster.

Levi was natuurlijk ook niet van steen en weldra gaven de drie zich over aan hun begeertes. om de beurten spiesde de tweeling zusjes zich op de paal van hun broer, bewonderden zijn fallus, likten er aan, knepen er in, drukten hem tegen hun ronde borstjes om hem vervolgens weer diep in hun lijfjes te laten zinken.
De enorme hoeveelheid zaad die Levi produceerde verbijsterde de meiden ten zeersten, zijn eerste zaadlozing in Lea’s knijpende spleet deed haar geheel opvullen en toen ze zijn spuitende lid uit haar schokkende lichaam trokken bleef hij spuiten met lange dikke stralen die Iris met haar mond probeerde op te vangen tot haar volledige gezicht bedekt was met de kleverige substantie en het van haar kin op haar naakte schouders en borstjes droop.

Dit was de derde keer dat levi die dag klaar kwam, twee maal in zijn Moeder en nu in zijn zuster maar Iris had geen mededogen met haar broer, het was haar beurt en ze wirmde de slinkende pik in haar glinsterende geslacht en scheukte net zolang heen en weer tot de arme adonis weer langzaam tot leven kwam en het wicht met een haast bezeten blik in haar ogen haar broer hardhandig neukte.
Haar billetjes gingen krachtdadig op en neer, haar schaamlippen gleden soepel om zijn paal op en neer terwijl van achteren, zoals tweelingzusjes dat nou eenmaal doen, Lea vol vuur de anus van haar zuster met haar mond en tong bewerkte totdat Iris het uitkreette van genot en sidderend klaar kwam op de paal van Levi die bevend en kermend het geweld machteloos onderging.

Aangezien levi nog niet gekomen was voor de vierde keer, en zijn paal fier overeind stond en het zonlicht er romantisch op weerkaatste gleed Lea nogmaals over haar broer heen, ditmaal omgekeerd met beide benen weid uiteen hurkend boven zijn enorme paal, haar handen steunend op zijn borst terwijl Iris de rode eikel tegen de anus van Lea drukt en met een zucht van verlichting gleed Lea over haar broers omvangrijkheid heen, wikte en weegde, wrikte en kermde todat de paal tot de ballen in haar knijpende kontje was verdwenen.
Ditmaal was Levi even van slag af. Hij had niet geweten dat dit ook mogelijk was en werd mateloos opgewonden toen Lea kreunend op en neer begon te glijden. hij zag zijn paal in en uit haar prachtige achterwerk glijden en begon allengs verlekkerd mee te doen met zijn handen om haar heupen terwijl van voren Iris het jeugdige spleetje van Lea met haar gulzige mond begon te bewerken.

Het was voor Levi een onwerkelijke situatie, een die hij maar moeilijk kon doorgronden. Hij wist niet wat voor ingedienten in de toverformule van de Faun hadden gezeten maar zijn lid bleek onverzadigbaar.
Hij was nadat hij het heerlijke gatje van zijn zuster volledig had volgespoten met de tweeling huiswaarts gegaan en nog tijdens de wandeling had hij zijn lid al weer tot leven voelen komen en een koortsachtig gevoel zich van hem meester maakte.
Hij was van plan zijn Moeder op te zoeken maar in de schaduwen van de stallen zag hij een welgevormde hand en een vinger die hem met langzame bewegingen wenkte.
Nieuwschierig liep hij de stallen in en ontdekte zijn tante Bijou die met ontblote borsten en haar jurk opgeruld tot op haar buik met een verleidelijke lach haar neefje naar binnen werkte.
Ze vroeg hem te kijken naar waar ze mee bezig was en toen ontdekte hij zijn nichtje Ruth die in het hooi geknield zat met in het geheel niets aan, volledig nakend dus en hem met een scheve grijs aankeek.
De slome Ruth die Levi altijd maar een rare vogel had gevonden zag er verdomd appetijtelijk uit met die lange slanke benen, die ronde heupjes en appel bortsjes met priemende roze tepeltjes en grote lome ogen die net onder haar lange pikzwarte haren uitkwamen.

Tante Bijou demonstreerde waar de twee mee bezig waren geweest door zich weidbeens voor haar knielende dochter te plaatsen en haar kaal geschoren geslacht op de geopende mond van Ruth de drukken. Het meisje begon onmiddelijk heftig te zuigen en likken terwijl haar Moeder met beide handen het liefelijke gezichtje krachtig tegen haar vochtige geslacht op bleef wrijfen. Een kledderboel werd het, zoveel was duidelijk maar toen Levi in zijn opwinding zijn lid uit zijn broek had gehaald en hem parmantig aan de twee toonde hielden Moeder en Dochter op en keken vol verbijstering en begeerte naar zijn magische fallus.
Tane Bijou trok Levi zonder omhaal naar haar toe, ze vleide zich achterover op een strobaal en kreette het uit van plezier toen haar geile neefje tussen haar benen in sprong, naar haar borsten hapte en onverdrood zijn swengel in haar garage ophing.
Diep zonk hij in zijn tante neer, een heerlijk warm en geborgen gevoel, stevig door haar omklemd, drukkend, pompend, happend en knijpend neukte hij haar vol overgave en toen hij op aanwijzingen van zijn Tante voelde hoe zijn nichtje achter hem plaats nam, zijn ballen begon te kneden en haar tong diep in zijn anus liet glijden werd hij gek van wellust en begon als een jonge hond op zijn Tante in te beuken en vulde al snel haar schokkende lichaam op met zijn zaad totdat hij met een beverige zucht in haar bleef liggen, uitgeput, afgewerkt en hij zijn ogen sloot in haar omhelsing terwijl van achteren de gladde tong van zijn nichtje nog steeds zijn rectum bewerkte alsof ze enkelt zou stoppen totdat haar Moeder het zou bevelen.

En zo werd Levi’s wereld van de ene op de andere dag een aaneenschakeling van amoreuze verkwikkelingen met zijn Moeder die hem nog steeds iedere nacht voor zichzelf opeisde en zich schaamteloos tegoed deed aan zijn jeugdigheid, zijn zusters Lea en Iris die ieder moment van de dag aasden op een moment om met hun broer de grensen van het toelaatbare op te zoeken en Tante Bijou en de slaafse Ruth die ervan genoten om Levi te tonen wat zij allemaal met elkaar deden en hoe ongelofelijk vulgair ze wel niet waren met zijn tween.

Reste nog zijn oudere zuster Lilith met haar verbijsterend schoonheid en neiging om eindeloos naar de horizon te staren en mysterieuze liedjes te neurien, zijn jongste zusje Nurit die al bijna borstjes begon te krijgen en niets liever deed dan spinnnen hun poten uit te trekken, dwergtrollen hun nesten uit te roken en vreselijk onaardig en chagerijnig kon zijn en ten slotte Oma Shira die ondanks haar leeftjd van 54 jaren er nog aardig bekoorlijk blijliep maar waarbij haar liefelijke gezicht en vriendlijke oogopslag het karakter van een cirkelzaag verborg.

Maar dat voor later……….

VN:F [1.9.22_1171]
Waardering: 10.0/10 (1 vote x gestemd)
Bizarre Sprookjes - Levi's familie, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Recent Posts

Leave a Comment