Sex in de bajes…

Gevangenisstraf moet erop gericht zijn de gedetineerden voor te bereiden op terugkeer in de maatschappij. Meestal merk je daar weinig van want niets, of althans niet veel, wijst erop dat men bezig is met resocialisatie. De gedetineerden in een gevangenis hebben niets te vertellen en worden over het algemeen als onmondige kleuters behandeld. Je moet alles vragen, zelfs of je even naar de WC mag om je behoefte te doen. Je bent als gedetineerde volledig overgeleverd aan het bewakend personeel. Sex is er nauwelijks in de gevangenis, of je moet het jezelf masturberen ook als sex beschouwen, in die vorm is er wel voldoende sex, want een andere mogelijkheid bestaat er haast niet. Toch zijn er wel uitzonderingen en heb ik in de gevangenis enkele aardige ervaringen op sexgebied opgedaan. Als homofiel moet je je volgens mij in de gevangenis in het paradijs wanen, want je ziet er niets anders dan kerels in allerlei vormen en maten. Daar ik mij niet tot homo’s voel aangetrokken, kwam ik dus erg moeilijk aan mijn trekken, tot ik een reclassering kreeg toegewezen die mij moest voorbereiden op de terugkeer in de maatschappij. Het was een vrouw, die mij kwam bezoeken en zij was verbonden aan de A.R.V. (De Algemene Reclassering Vereniging). Toen zij mij voor het eert bezocht in het Huis van Bewaring mocht ik haar al meteen en dat bleek wederzijds te zijn. Zij was van mijn eigen leeftijd, geen bijzondere schoonheid, maar ook niet lelijk. Haar figuur was naar mijn smaak iets te mollig, maar als je in de bajes zit mag je niet zo nauw kijken. Wanneer zij lachte werkte dat zeer aanstekelijk, zij had een aantrekkelijke lach over zich en als zij lachte vond ik haar bijna knap zelfs. In het begin spraken wij alleen over de feiten waarvoor ik was veroordeeld. Ik zat voor een aantal zware delicten waarvoor normaliter twaalf jaar gegeven kan worden. Ik kreeg slechts twee jaar en daarvoor mocht ik in mijn handen klappen, vond zij en ik was het daarmee eens natuurlijk. Naarmate zij vaker kwam groeide er een band van vertrouwen tussen ons en ik begon mij met elk bezoek wat vrijer tegenover haar te gedragen hetgeen haar wel beviel. Toen ik over mijn leven een beetje uitverteld was begon zij over haar eigen leven te vertellen en ik hoorde onder andere dat zij een gescheiden vrouw was en alleen woonde. In tegelstelling tot andere reclasserings-ambtenaren en -ambtenaressen probeerde zij mij niet om te turnen. Zij geloofde niet dat ik na zo lang crimineel te zijn geweest nog zou veranderen. “Je moet zorgen dat je niet meer gepakt wordt”, zei ze, waarop ik reageerde, dat dat niet zo eenvoudig was als zij zich dat voorstelde. Uiteraard kwam het gesprek ook wel eens op sex en zij vroeg mij op een dag of ik geen behoefte had aan een vrouw. Uiteraard kon ik dat niet ontkennen en ik vertelde haar dat ik mezelf regelmatig masturbeerde waarbij druk gebruik gemaakt werd gemaakt van allerhande sexblaadjes. “Wanneer je dat niet doet wordt je hier stapelgek”, antwoordde ik lachend hetgeen haar een beetje deed blozen. Op een dag midden in de zomer, het was buiten prachtig weer en de zon stond brandend aan de hemel zodat onze cellen waren veranderd in sauna’s, kwam zij mij weer eens bezoeken. Tot die dag had ik haar alleen maar in jeans gezien maar nu droeg zij een tamelijk korte zomerjurk. Normaal zaten wij altijd beneden in een van de bezoekkamers, maar omdat deze nu allemaal bezet waren bracht de bewaarder ons naar de eerste verdieping, waar ook nog enkele bezoekkamers waren die meestal alleen gebruikt werden door de recherche om verdachten te verhoren. Op die kamers stonden ook gemakkelijke fauteuils. Toen zij in een van die fauteuils was gaan zitten en ik tegenover haar zat toonde zij mij een groot deel van haar stevige ronde dijen en ik zag tevens dat zij geen panty droeg. Of zij het nu expres deed of niet weet ik niet maar ik keek op een gegeven moment toen zij haar dijen over elkaar sloeg recht tegen haar slipje aan en ik kreeg een enorme erektie. Tegenover haar zittend kon ik mijn blik er maar nauwelijks vanaf houden. Nadat wij wat nieuwtjes hadden uitgewisseld en over andere belangrijke zaken hadden gesproken die van belang waren voor mijn ophanden zijnde ontslag, babbelden wij wat over de gebeurtenissen in de bajes.

Op een gegeven moment keek zij op haar horloge waarna zij opstond. Sorry, John, maar ik heb een vergadering die ik neit mag missen”, zei ze, terwijl ze langzaam naar de deur liep. Bij de deur gekomen hield ik haar plotseling tegen en draaide haar naar me toe. Zij keek even naar mij op en ik sloeg mijn armen om haar heen waarna ik mijn lippen op die van haar perste. Heel even verzette zij zich, maar even later begon zij aarzelend mijn begerige kus te beantwoorden. Mijn handen gleden over de dunne stof van haar zomerjurk waaronder ik haar warme stevige lichaam voelde. Mijn tong drong haar mond binnen en ook dat beantwoordde zij met gesloten ogen door haar tong tegen de mijne te duwen. Toen ik over de stof van haar jurk heen haar borst begon te kneden duwde zij me zachtjes van zich af. “Nee John… laten we niet te ver gaan. Als er iemand binnenkomt dan kan ik mijn baan wel vaarwel zeggen”, zei ze zacht naar mij opkijkend. Mijn hand streek even langs haar wang en ik knikte ten teken dat ik het begreep. Haar blik gleed even naar mijn kruis en toen zij zag dat zich daar een flinke knobbel vertoonde, wendde zij snel haar blik weer op mijn gelaat. “Wanneer kom je weer?” vroeg ik zacht terwijl ik probeerde haar weer tegen mij aan te trekken. Zij liet het toe en terwijl zij mij aankeek zei ze: “Volgende week woensdag, John. Waarschijnlijk om een uur of tien in de morgen.” Ik knikte. “Goed… zullen we naar beneden gaan?” stelde ik voor en ik opende de deur naar de gang. Boven aan de trap kon ik de verleiding niet weerstaan haar nog eenmaal intiem te kussen en zij beantwoordde mijn kus stevig. Daarna daalden wij de trap af en ik gaf haar beneden in het zicht van de bewaarder die daar zat formeel een hand waarna zij zich naar de portiersloge begaf. Zelf liep ik naar de deur die toegang gaf tot het binnenste van de bajes en de bewaarder liet mij erdoor. Binnen werd ik zoals gewoonlijk weer gefouilleerd, waarna ik naar mijn etage liep om even later te worden ingesloten in mijn cel. Die avond masturbeerde ik mij twee maal achter elkaar met haar in mijn gedachten. ‘s Avonds, als ik in het donker in bed lag en aan haar dacht dan kreeg ik meteen een erektie en moest ik mezelf masturberen, of ik nu wilde of niet. Die week leek wel een maand te duren. Toen het weer woensdag was, was ik hypernerveus, want ik wist dat ik nu verder zou gaan dan de vorige keer. Hoe ver wist ik nog niet, maar ik was van plan zo ver te gaan als het maar mogelijk was. Ongeduldig wachtte ik op die tijd, de minuten leken wel uren en de uren weken, maar eindelijk was het dan toch zo ver en kwam een bewaarder mij uit de cel halen. Tot mijn grote teleurstelling bleken de kamers beneden nu niet allemaal bezet te zijn, hetgeen mijn kansen sterk verminderden. Boven kwam nooit iemand controleren, maar beneden wilde het nog wel eens gebeuren dat er per ongeluk iemand naar binnen keek of de kamer vrij was. Wanneer wij betrapt zouden worden, dan zou dat zeer zeker haar ontslag betekenen en dat wilde ik niet op mijn geweten hebben. Nadat de bewaarder mij had uitgelaten liep ik snel naar het vlak waar de vlakbewaarder mij door de deur liet die toegang gaf tot de bezoekkamers. Ik liep langs de kamers. De deur van de achterste kamer stond open en toen zij mij zag stond ze op. Ik sloot de deur achter mij en trok haar meteen in mijn armen en kuste haar hartstochtelijk. Happend naar adem trok zij zich terug en keek mij aan. “He… rustig aan joh… we hebben tijd zat”, zei ze lachend en wij namen plaats op de stoelen en gingen netjes tegenover elkaar zitten aan de tafel. Ik pakte haar hand en keek haar recht aan. “De hele week heb ik van jou liggen dromen. Elke avond heb ik mij met jou in mijn gedachten liggen aftrekken. Je moest eens weten wat ik met jou zou willen doen”, zei ik, terwijl ik haar hand streelde. Mijn woorden hadden haar hevig doen blozen en zij keek me met schitterende ogen aan. “Ik voel me geveid, John”, zei ze zacht. “Ik meen het meisje. Ik ben bloedgeil op jou en ik zou je hele lichaam met kussen willen bedekken. Ik zou je willen likken tot je ligt te kreunen van genot”, zei ik haar diep in de ogen kijkend. Haar gelaat werd nog enkele tintjes donkerder bij mijn laatste woorden en zij wendde haar blik af. Ik stond op en liep om de tafel heen zodat ik achter haar kwam te staan. Mijn handen gleden langs haar hals in haar jurk. Zij droeg dezelfde jurk die zij de week daarvoor had gedragen. Even later omvatte ik haar stevige borsten. Zij waren steviger en voller dan ik had gedacht en begerig kneedde ik het elastische vlees. Ik voelde de tepels tegen de palmen van mijn handen verstijven en plotseling wierp zij haar hoofd naar achteren en keek zij naar mij op. Ik boog mijn hoofd omlaag en kuste haar intens. Begerig beantwoordde zij mijn kus en wild speelden onze tongen met elkaar. Ik trok mijn hoofd terug en dwong haar op te staan waarna ik haar omdraaide en met haar billen tegen de tafel duwde. Weer kuste ik haar en trok tegelijkertijd haar jurk omhoog. Zij kreunde zacht toen mijn hand in haar slipje gleed en haar vagina begon te strelen. Zij had dikke vlezige schaamlippen en voorzichtig duwde ik twee vingers diep naar binnen en begon haar traag te vingeren.

Automatisch deed zij haar dijen iets verder vaneen. Wild wreven onze monden over elkaar en onze tongen speelden weer een wild spel met elkaar. Ik liet haar mond los en zakte door mijn knieen. “Kom… laat me je slipje uitdoen. Doe het maar in je tas”, zei ik met bevende stem. Zij kwam iets naar voren en ik stroopte haar slipje langs haar dijen omlaag waarna zij eruit stapte. Ik gaf het haar en zij stopte het in haar tas. Mijn lid barstte bijna uit mijn broek toen ik haar ruig begroeide schaamheuvel zag en begerig drukte ik mijn lippen op haar schoot. Zij leunde zwaar op de tafel en zuchtte een paar maal diep. Teder kuste ik haar stevig gevormde dijen en duwde ze zachtjes uiteen waarna ik met mijn tong over haar liezen streek. Met een diepe zucht liet zij zich nu helemaal achterover op de tafel glijden en zij kreunde zacht toen mijn mond zich over haar vagina sloot en mijn tong in haar drong. Snel bewoog ik mijn tong op en neer in haar vochtige schede en zij begon sneller te ademen. Zachtjes trok ik haar schaamlippen uiteen en streek even met mijn tong over haar klitoris. Zij hapte naar adem en kreunde weer. “Jezus… ooh… John… oh… ooooooohh”, kreunde zij toen mijn tong sneller over haar klitoris bewoog. Haar dijen schokten op mijn schouders en zij klemde haar handen stijf om de rand van de tafel. Snel ritste ik mijn broek los en duwde hem omlaag. Zij keek mij even vertwijfeld aan toen ik haar dijen omhoog duwde en ze toen wijd uiteen trok. Langzaam drong ik in haar en trok haar heupen hard tegen de mijne. Zij kreunde weer en hapte naar adem toen ik haar traag begon te neuken. Haar schede was nauw en sloot zalig om mijn in en uit bewegende lid. Mijn handen gleden onder haar hoog opgeslagen jurk en grepen naar haar stevige borsten. De tepels waren nu keihard en ik rolde ze zachtjes tussen mijn vingers. Steeds sneller bewoog ik mijn harde lid in haar vochtige schede enzij begon zwaar te hijgen. “Ja… oooh… sneller, John… oh god wat heerlijk”, kreunde zij schor. Ik greep haar onder haar stevige billen en begon nog harder te pompen. Met al mijn kracht stootte ik mijn lid in haar zuigende schede en ik voelde hoe haar schedespieren zich om mijn lid samenknepen. “Ja… oooooh… toe John… geef he mij nu… jaaaa”, riep zij plotseling en op hetzelfde moment knikte mijn knieen en met een laatste harde stoot voelde ik het zaad vanuit mijn ballen omhoog schieten door mijn lid en ontlaadde ik mij diep in haar hete schoot. Op hetzelfde moment werd de deur geopend en keek een bewaarder het vertrek in. Zijn ogen werden groot als stuiters toen hij mij bezig zag met mijn reclasseringskontakt. Heel even bleef hij kijken en sloot toen snel de deur weer af. “Godverdomme”, vloekte ik en trok razendsnel mijn broek omhoog en de rits, waarna ik snel naar de deur liep en die opende, waarna ik eenblik in de gang wierp. Er was niemand te zien en ik sloot de deur weer af. “Niemand te zien”, zei ik verbaasd en ging tegenover haar zitten. Zij keek mij een beetje verlegen aan. “Wat denk je, John, zal hij het rapporteren?” vroeg zij. “Geen idee. Misschien zit hij nu wel bij de direkteur”, antwoordde ik haar aankijkend. “Nou ja… het is gebeurd, John… Als er wat van komt dan zien we wel verder”, zei ze zacht. “We ontkennen het gewoon, meisje. Het is twee tegen een”, zei ik haar, even over haar wang strelend. Wij bleven nog even zitten maar er kwam niemand. Tien minuten later maar er kwam niemand. Nog tien minuten later namen wij afscheid van elkaar en bracht ik haar naar de portiersloge, waar we elkaar weer formeel een hand gaven. Enkele dagen later, terwijl ik rustig in mijn cel zat te lezen kwam de betreffende bewaarder mijn cel binnen en ging grijnzend op mijn bed zitten. “Zo John… dat was me wat zeg. Ik heb veel meegemaakt in de bajes maar dit sloeg alles tot nu toe”, zei hij lachend. Ik keek hem aan en begon toen ook maar te lachen. “Waarom heb je het niet gerapporteerd?” vroeg ik toen. “Waarom wel, John. Het is al moeilijk genoeg voor jullie. Ik gun je dat pleziertje van harte hoor en als ik toevallig in dienst ben als zij weer komt, dan kan je wat mij betreft je gan gaan”, antwoordde hij lachend. Dank zij dit soort bewaarders in de gevangenissen is het ondanks alles mogelijk om sex te bedrijven in de bajes. Helaas zijn er niet zoveel van dit soort, hetgeen de ware resocialisatie ernstig belemmert. De meeste bewaarders zien het helemaal niet zo zitten de de gedetineerden meer privileges krijgen. Zij houden meer van orde en tucht. Intussen hebben verschillende hoge funktionarissen op het ministerie van Justitie begrepen dat sex voor de gedetineerden erg belangrijk is en dat het echtscheidingen kan voorkomen. Het is tevens een uitlaatklep voor velen. Iemand die vreselijk agressief is, wordt veel rustiger als hij regelmatig de liefde kan bedrijven met zijn vrouw. Momenteel wordt er al enige tijd geexperimenteerd in verschillende gevangenissen in het land en wil men proberen het in ieder geval met de grootste spoed in te voeren in de strafinrichtingen voor langgestraften. Het zal tijd worden. Dan hoeven meelevende reclasserings-ambtenaressen zich niet meer beschikbaar te stellen.

VN:F [1.9.22_1171]
Waardering: 10.0/10 (1 vote x gestemd)
Sex in de bajes..., 10.0 out of 10 based on 1 rating

Recent Posts

Leave a Comment