Toekomst verzekeren

Het was me al een paar keer gelukt maar die avond had ik pech. Elke avond, gedurende de laatste maand was ik er ‘s nachts rond middernacht telkens van onder gemuist. Ik was pas zestien en moest elke avond rond 10 uur thuis zijn , maar het meisje dat ik had leren kennen was 19 en werkte tot 10 uur. In normale omstandigheden zou ik haar enkel op zondag kunnen zien, ze werkte ook op zaterdag, maar je weet hoe verliefde jongeren zijn. Omdat ze al alleen woonde kon ik elke avond rond middernacht bij haar terecht en ik profiteerde daar dan ook miximaal van. Ze had me leren kennismaken met echte sex, geen handwerk, en het resultaat was het risico waard. Dikwijls arriveerde ik pas na drie uur in de morgen terug thuis, stilletjes naar boven sluipend, voldaan in bed kruipend en dromend van de volgende avond. Maar zoals aan alle mooie liedjes kwam er ook nu een einde aan. Met mijn schoenen in de hand, op mijn tenen naar boven sluipend, ging plots het licht aan in de gang en daar stond mijn moeder, bovenaan de trap. Mijn

hart sloeg een slag over van het verschieten en toen ik naar haar keek wist ik dat ik in de problemen zat. Ze droeg geen nachtkledij wat impliceerde dat ze niet was wakker geworden van mijn thuiskomst maar dat ze op mij had zitten wachten. Haar ogen stonden op onweer en met de handen in haar zijde keek ze stuurs naar beneden.Wel wel wel, als daar onze toerist niet aankomt.”Haar stem zou een lopende kraan kunnen bevriezen. Ik wou dat ik in de grond kon kruipen maar geizen die onmogelijkheid probeerde ik met zachte stem uit te leggen wat er gaande was.
“Luister mam, ik…..”
“Zwijg maar al. Het is laat genoeg en morgen is er school. Maak als de bliksem dat je in je bed ligt.”
Zonder verder kommentaar draaide ze zich om en verdween in haar kamer, de deur ietwat onzacht achter haar sluitend.
Ik bleef zeker nog enkele minuten op de trap staan. Mijn gedachten sprongen van links naar rechts en het duurde even vooralleer het tot me doordrong wat er was gebeurd. Ik kende ons ma, dit zou gevolgen hebben. Ik hoorde haar discuteren met mijn vader en als een geslagen hond ging ik

dan maar naar mijn kamer. De nachtelijke droom zou nu wel over iets anders gaan dan over mijn volgende ontmoeting met Magda.De volgende morgen tijdens het ontbijt spraken noch moeder, noch vader, over het voorval maar hun blikken vertelden me genoeg. Stilzwijgend at ik één boterhammetje, veel honger had ik begrijpelijkerwijze niet, en ik maakte mij uit de voeten richting school. De ganse dag was verkloot. Telkens opnieuw dacht ik aan het zwaard van Damocles dat me boven het hoofd hing en ik wist dat ik er die avond niet kon aan ontsnappen. De straf zou niet mals zijn. Mijn schoolresultaten waren de laatste tijd al wat gezakt, waarschijnlijk door mijn nachtelijke escapades, en de test die ik die dag deed was totaal desastreus. Tot overmaat van ramp kregen we nog ons rapport mee, tekenen voor maandag, zei de leraar er nog bij, en begon het weekinde.

Ik probeerde zo stil mogelijk binnen te gaan maar ma zat in de living en onderschepte me.
“Rapport?”
Verdomme dacht ik, ‘t is nog maar vrijdagnamiddag, als ze nu dat rapport al onder ogen krijgt is mijn gans weekeinde naar de knoppen, maar er was geen ontsnappen aan. Weer stilzwijgend gaf ik het haar. Als een echte zoutzuil stond ik daar te staan terwijl zij mijn punten bestudeerde. Ik zag hoe haar gezicht steeds langer en langer werd en weer wenste ik me dood.”‘s Nachts de grote jan uithangen en overdag niets presteren.”Haar blik ontmoette de mijne en snel keek ik naar de grond, haar blik ontwijkend.
“Waar zat je vanacht?”
“Euh, nergens, gewoon…. zomaar…. wel, euh, blikje rond”
“En hoe lang wandel je zo al blokje rond?”
“Euh, dat was de eerste keer” Ik probeerde mijn stem zo overtuigend mogelijk te laten klinken maar schoot waarschijnlijk te kort.

alleentieners.nl

“Ah, tiens, dan heb ik toch een geluk dat ik dat dan direct heb opgemerkt, zo van de eerste keer….”
Er viel een grote zware stilte. Ze bleef me maar aankijken en ik wist gewoon dat ze wist dat ik stond te liegen.
“Dirk, verdomme, je bent nu al jaren een verdomd goede student. Nog nooit enig probleem in geen enkel studiejaar. Zover ik weet heb je me nog nooit belogen en hebben we altijd over alles kunnen praten. Wat is er aan de gang…. je bent toch niet aan de drugs?”
“Nee” Het kwam er maar stilletjes uit.
“Zet je”
Ik gehoorzaamde en zette me aan de andere kant van het salontafeltje in de zetel.
“Zoals ik al zei hebben we een heel goede verstandhouding. Ik kon altijd van je aan en ik zou niet willen dat dat door dit voorval zou veranderen.

Ik wil dat je me de waarheid zegt. ik wil werten waar je zat en hoelang dit al aan de gang is. Gezien je schoolresultaten al wat langer dan gisteren blijkbaar. Ik wil de waarheid en ik wil dat je me aankijkt als je het mij verteld.”
Ze wist goed genoeg dat ik haar onmogelijk kon beliegen en tegelijkertijd haar recht in de ogen zien en dus zat er niets anders op dan met de waarheid voor de dag te komen. Ze onderbrak me niet één keer tijdens mijn betoog maar luisterde aandachtig. Ik probeerde mezelf nog te
verontschuldigen door haar erop te wijzen dat al mijn vrienden langer mochten uitblijven dan tot 10 uur maar haar afkeurende blik deed me algauw verstommen.
“Dus jij gaat ‘s nachts gewoon naar een of ander griet om je te amuzeren en ondertussen gaan je schoolresultaten erop achteruit.”
“Het is niet een of andere griet ma, het is Magda en we zien elkaar graag.”
Het was eruit voor ik er erg in had en ze keek mùe spottend aan.
“We zien elkander graag. Je bent verdomme zestien. Ik kan aannemen dat je je hebt geamuzeerd maar dat is vanaf nu over. Je moet aan je toekomst denken, aan de school.”
“Maar…..”
“Niks te maren. Zwijgen. Ik zal er met pa vanavond over spreken en dan zien we wel welke straf er volgt. En haal het niet in je hoofd van nog een keer ‘s nachts uit huis te verdwijnen. Je bent zestien en je doed wat wij je zeggen. Heb je dat begrepen?”
Ik knikte slechts. De nachtelijke wandelingen kon ik zowiezo al vergeten, nu maar hopen dat ze me niet al te lang zouden binnenhouden.

De volgende dag, zaterdag, bleef ik zo lang mogelijk boven, maar na de middag moest ik dan toch naar beneden komen. Vader was alweer de deur uit, hij was een fervent visser en zat dus elk weekeinde aan de vijver, en moeder vond ik in de keuken terug. Ik zette me aan tafel en schonk me een tas
koffie uit. Moeder zette me een paar boterhammen voor en wreef me even door de haren. Schijnbaar was het ergste voorbij en opgelucht liet ik het me smaken. Terwijl ik de laatste restjes verorberde zette ma zich tegenover mij en keek me lang doordringend aan.
“Ik heb met pa gesproken.”
Ik knikte, gewoon om niet te praten met volle mond.
“Hij zegt dat je van het leven hebt geproefd en dat een jonge gast zoals jij hetzelfde is als een bloedhond. Eénmaal ze bloed hebben geproefd willen ze altijd maar meer. Hij zegt ook dat we je moeilijk dag en nacht kunnen bewaken en dat je vroeg of laat terug zal gaan naar haar.”
Ik zweeg, nieuwschierig naar het vervolg. Blijkbaar had pa er veel minder moeite mee als zij.
“Ik ben het daar niet mee eens. De school gaat voor en ik wil niet dat je je toekomst te grabbel gooit voor wat makkelijke sex.”
Het gebruik van het woord sex was echt ongewoon voor haar. Hoewel mijn moeder er uitzag als een jonge dame, hoog opgeschoten met prachtig blonde lokken en reebruine ogen, lopend op een paar stelten om U tegen te zeggen, was ze nogal erg conservatief. Ze hechte het grootste belang aan
etiquette en beleefdheid en lette altijd op haar woorden.
“Ik begrijp het” antwoorde ik, trachtend haar ervan te overtuigen dat ik mijn les wel had geleerd.
“En ik begrijp je dilema. Ik begrijp heus wel dat een vrouwenlichaam, je aangeboden op een zilveren schotel, je hormonen doen overkoken. Maar ik weiger me neer te leggen bij het bijna onvermijdelijke. Je bent nog te jong en ik zal er alles aan doen om dat te vermijden.”
Ze scheen vastbesloten ondanks de uitleg van mijn vader. Ze keek me vriendelijk aan en het drong tot me door dat ze niet kwaad was maar eerder bezorgd.
“Je hormonen moeten in bedwang worden gehouden”
Weer knikte ik ten teken van mijn onvoorwaardelijke overgave.
“Dirk, je moet die Magda vergeten.”
“Ja maar… ik kan haar toch ‘s zondags nog blijven zien” probeerde ik.

“Neen, gedaan, fini. Niets, nada, nothing. Je gaat terug naar af, je passeert niet langs start en je krijgt geen 4000 euro. Ik weet dat je al langer sexueel actief bent, tenslotte was ik je lakens en ik herken die plekken heus wel, ik ben niet idioot.”
Haar woorden deden me rood worden en even wist ik niet waar kijken.
“Ik weet ook dat je je ogen de kost geeft als je denkt iets te kunnen zien. Denk je dat ik nog niet heb gemerkt hoe je soms probeert in mijn décolté te kijken, of hoe je bewust soms verder achter me blijft als we op de trap lopen, of in het winkelcentrum op de looptrap staan, om zo zo ver mogelijk onder mijn rok te kunnen kijken.”
Ik werd nu nog roder. Ik wist dat ze gelijk had maar had nooit gedacht dat ze het had gemerkt. Verscheidene keren had ik al geprobeerd in haar bousse te kijken maar het was me nooit gelukt. Ze kleedde zich erg conservatief en die paar keer dat ze met pa uitging droeg ze soms wel wat
gewaagdere kledij maar het enige wat dan te zien was waren de aanhef van haar borsten en daar bleef het bij. Onder haar rokken kijken was al helemaal hopeloos, ze droeg nooit korte rokken en lette verdomd goed op hoe ze zich zette.
Even bleef het nog stil toen hernam ze het woord.
“Ik heb er nooit iets van gezegd omdat het me eerder normaal leek voor een jongen van jouw ouderdom en ik heb altijd goed opgelet zodat je niet meer zag dan wat ik je wilde laten zien.”
“Sorry ma, ik ….”
“Ik weet. Wel, als straf mag je twee maanden niet buiten.”
Ik moet wel heel erg verschrikt hebben opgekeken want ze schudde even haar hoofd en ging verder.
“En wat je hormonen betreft. Wel die moeten we zien onder controle te houden. Ik weet dat je tot voor kort elke dag masturbeerde. Klopt dat?”
Ik zweeg als verlamd.
“Dirk?”
“euh,… niet elke dag… maar soms toch…”
“Elke dag.”
“Wel, bijna elke dag,… soms….”
“Niet soms. Elke dag. Ik wil, en nu moet je goed naar me luisteren en dit blijft tussen ons twee, begrepen?”
“Wat?”
“Begrepen?”
“Ja.”
“Tussen ons twee. Ik wil zelf niet dat je vader er iets van weet. Beloofd?”
“Ja”
“Ik wil dat je je vanaf nu twee keer per dag masturbeert. Elke morgen en elke avond.”
Ik dacht dat ik van mijn stoel zou vallen en keek haar ongelovig aan.
“Elke dag 2 keer, verstaan.” Haar stem werd wat dwingender en snel knikte ik. Ik wou niet dat ze opnieuw kwaad zou worden.
“En ik zal het controleren.”
Nu wist ik al helemaal niet wat ik ervan moest denken en ze moet het gezien hebben.
“Ik wil dat je je masturbeert, elke morgen en elke avond, zeven dagen op zeven. Eens zien of je dan nog goesting hebt om naar die Magda te lopen.

Ik wil dat je je ‘s morgens masturbeert voor je naar school gaat en ‘s avonds voor je gaat slapen.”
Ik wist niet wat ik hoorde.
“En ik wil dat je vandaag begint.”
“Vandaag?”
“Vandaag!”
Ik wou rechtstaan en naar boven gaan om aan haar wil tegemoet te komen maar ze hield me tegen.
“Waar ga je naartoe?”
“Euh…. naar mijn kamer. Ik moet toch …. euh”
“Inderdaad, maar niet boven. Elke morgen hier in de keuken en elke avond in de living voor je vader naar huis komt en waar ik je kan zien. Ik wil het met mijn eigen ogen zien. Ik zal er wel voor zorgen dat je niet te afgeleid bent voor je school en dat je toekomst niet naar de knoppen gegooid wordt.”
“Maar…..”
“Niks te maren. Het is dat of de kostschool, je kan kiezen.”
Mijn moeder loog nooit en deze dreiging was dan ook heel ernstig te nemen. De kostschool betekende dag mooi leventje, dag vrijheid, dag vrienden en zeker dag Magda.
“Nee, ok, ok, wat je maar wilt.”
“Ga staan, doe je broek naar beneden en begin er maar aan.”
Ze zette zich achteruit op haar stoel en ging er eens goed voor zitten.
“Maar ma, ik kan toch niet zomaar, dat gaat niet. Ik…..”
“Je hebt geen erectie, bedoel je?”
Ik knikte.
Nu dit was iets dat ze waarschijnlijk wel kon verstaan. Je gaat als jonge gast niet zomaar met je billen bloot voor je moeder. Ze scheen even na te denken en toen verzachten haar trekken zich een weining.
“Dirk, ik doe dit toch niet als straf. Ik wil je helpen, echt waar, en ik kan begrijpen dat dit je erg ongemakkelijk maakt maar ik zie geen andere oplossing. Je bent verdorie pas zestien en hoe je het ook draait of keert, je zet hier wel je toekomst op het spel.”
Ze had nu plots bijna tranen in haar ogen en haar stem wel heel zacht.
“Ik vind het even erg als jij dat we dit moeten doen maar ik ben ervan overtuigd dat je me later dankbaar zal zijn en als dat betekent dat we daar opofferingen moeten voor brengen… het zij zo. Ik sta aan je zijde en ben bereid mee te investeren, ik hou van je.”
Alhoewel ik begreep wat ze me wilde zeggen bleef het voor mij pijnlijk.
“Kom jongen, begin er nu maar aan. Ik zal ook enkele toegevingen doen. Ik zei 2 keer per dag en ik bedoel 2 keer per dag maar ik zal je een weinig ruimte geven. Je mag zelf beslissen wanneer maar alleen als vader niet thuis is en ik duld geen uitstel. En als je denkt dat ik het niet meen ben

je lelijk mis. Voorts wil ik dat je het doet waar ik bij ben, geen truukjes, maar …. om het je wat gemakkelijker te maken …. wel …. ”
Ze zweeg en ik kon niet helemaal volgen wat ze bedoelde.
“Wat ma? Ik zal mijn best doen en het proberen, tenslotte zie ik je ook graag en wil ik je niet ongelukkig maken. Maar we kunnen er toch over praten.”
Ze knikte en voor het eerst sinds ze me ‘s nachts had betrapt had ik weer de indruk dat we eruit zouden geraken.
“Wel, laten we er dan over praten,” ging ik verder, “je wil dat ik me masturbeer waar je bij bent. Dat lijkt me nogal moeilijk gezien het feit dat je mijn moeder bent. Ik ben wel bereid me te masturberen, zeker als ik zelf mag bepalen wanneer, maar alleen. Ik ga dat nooit kunnen met jou in de buurt maar ik geef je mijn woord dat ik het zal doen.”

Ze hield haar hoofd wat schuin en het viel me plots op hoe mooi ze was. Al haar kwaadheid was nu weg en ik zag hoe ze zich stilletjes aan ontspande.
“Ok, we kunnen inderdaad praten, maar ik kom niet terug op mijn eis. Minimum 2 keer per dag en waar ik bij ben.”
“Maar moeder…”
“Niks te maren.”
“Maar het gaat niet gaan. Denk je nu echt dat ik hier met een stijve zit?”
Dit woordgebruik was ze niet gewoon en ik zag aan haar reaktie dat het haar niet te erg aanstond maar ze zweeg.
“Het moet gaan, ik wil het zo.” Nu begon ze echt te wenen en ik zag hoe de tranen langs haar wangen naar beneden rolden.
“Moeke, toe. Je moet nu niet wenen. Het is niet dat ik niet wil, maar het gaat gewoon niet. Ik kan geen …. je weet wel”
“Ok, laatste toegeving. Het heeft je allemaal wat overvallen. We beginnen vanaf morgen, geen verdere toegevingen en geen verdere discussies. Morgen als jij er klaar voor bent, maar denk eraan, morgen niet masturberen betekent de kostschool. Punt uit.”

*********************************

Het feit dat ik tegen vader moest zwijgen vond ik al helemaal niet erg. In tegendeel. Ik zou het veel erger gevonden hebben moest hij het ook weten. De ganse avond en nacht had ik liggen woelen en draaiden mijn gedachten zich in rondjes. Me masturberen was geen probleem, ik deed het nagenoeg altijd, elke dag, en veel, maar in bijzijn van moeder… Ik onderdrukte zelf mijn behoefte aan een goede aftrekbeurt omdat ik dacht dat het me dan de volgende dag makkelijker zou vallen en ik had eigenlijk al besloten dat ik het zou proberen. Ergens diep in mijn hoofdje vond ik het
waarschijnlijk zelf geil en opwindend en sinds ons gesprek van de dag ervoor bekeek ik mijn moeder nu ook gans anders. Ze was plots een vrouw, een erg mooie vrouw. Vol goede moed stond ik dan ook op die morgen en ging na een welkome douche naar beneden. Vader zou alweer lang vertrokken zijn naar zijn werk en ma zou, zoals altijd, wel te vinden zijn in de keuken. Groot mijn verbazing toen ik die dan binnenstapte. Ma zat aan de keukentafel, achter een geurige grote mok met koffie en wenste me glimlachend een goede morgen. Het besprokene eenmaal uitgesproken en de
beslissingen eenmaal genomen, was ze nu vast van plan om me terug te behandelen als haar lieveling. Ze was niet meer boos en dat was voor mij alvast het bezonderste. Mijn verbazing had meer te maken met haar uiterlijk. Waar ze thuis meestal rondliep in een lange rok of broek meet
daarboven een pull of sweater droeg ze nu een halflange rok, tot aan de kniëen, er net onder of er net boven, ik kon het niet zien want ze zat, maar je kon haar benen duidelijk zien van de knie neerwaarts. Daarboven droeg ze een bloes, gelig van kleur met korte mouwen en de bovenste knoopjes open. Niet te diep, slechts twee of drie, maar voldoende om er prachtig uit te zien. Ze zag me kijken, knipoogde even en glimlachte.
“Bevalt het je?”
Ik antwoorde niet maar mijn blikken vertelden genoeg en nadat ze me koffie had ingeschonken plaatste ze haar ellebogen op tafel, liet haar kin rusten in haar handen en keek me opnieuw glimlachend aan.
“En heb je erover nagedacht?” vroeg ze.
“Ja, lang en diep en …. ik wil het proberen.”
“Goed. Ik heb er ook lang en diep over nagedacht en daarom zie je me nu hier zo zitten.”
Ik begreep niet waar ze naartoe wou en liet dat ook blijken maar ze suste me gerust en ging verder.
“Als ik wil dat je je masturbeert, waar ik bij ben, en we willen geen te pijnlijke situaties, dan zou het ook fijn zijn dat het niet te lang duurt en dat het lukt. Daarom heb ik me anders gekleed. We hadden het er gisteren al over, over je gluren, wel doe maar. Ik wil dat je doet wat nodig is
om er te geraken. Ik heb een bloes aan met knopen dus kan je erin kijken, ik wil zelf wat knoopjes maar open laten als we alleen thuis zijn, verder draag ik een wat kortere rok zodat je ook wat van mijn benen kan zien. Ik heb geen kortere maar ik zal deze namiddag gaan shoppen en er wat kopen.
Nog wensen of opmerkingen?”
Ze lachte erbij en dat stelde me gerust. Ik liet het even bezinken, dacht bij mezelf dat ik nooit in haar blouse zou durven kijken terwijl ze het wist, maar achter in mijn hoofd leek het me leuk. Eerder een soort spel dan een straf en als ma wou meespelen… wie was ik om haar dat te
verbieden. Ze stond opnieuw recht en schonk me een tweede tas koffie uit. Bewust, ik was er zeker van, deed ze dat over de tafel heen zodat ze zich nogal moest bukken en ik daardoor een prachtige inkijk kreeg in haar blouse. Ik kon duidelijk het begin van haar bh zien, een soor sportief wit
geval, en onmiddellijk, zonder er eigenlijk bij na te denken, antwoorde ik haar op haar vraag.
“Ja, als je dan toch gaat shoppen, kan je dan niet wat meer sexy lingerie kopen?”
Op het moment dat ik het zei kon ik me wel mijn tong afbijten. Ik dacht dat ik te ver was gegaan maar blijkbaar kende ik mijn moeder toch nog niet goed genoeg. Ze bleef nog even gebukt staan en zette zich toen terug neer.
“Ok, enige voorkeur qua kleur?”
“Niet echt, maar het mag gerust een klein beetje minder bedekken.”
“We zullen er voor zorgen. Ik ben blij dat we er nu kunnen over praten als volwassen mensen en dat je wil meewerken. Doe me een plezier en hou het zo. Aan de basis kunnen we niets veranderen, die beslissing is genomen, maar aan de uitvoering ervan moeten we samen werken. Dus zeg me wat ik kan doen om je te helpen maar verwacht nu ook niet te veel. Ik ben je moeder en ik wil je wel helpen maar er zijn grenzen..”
“Ok mam. Bedankt.”

Het was vier uur in de namiddag toen ze terug thuis kwam. Blijkbaar had ze gevonden wat ze zocht want ze droeg een licht beige rok, iets korter, tot boven de knie, en een lichtere beige blousse. Ze droeg een zwart schoentje, met een weinig hak en had blijkbaar ook nog de tijd gevonden voor de kapper. Ze was adembenemend. Ik had haar nog nooit zo gezien en klakte goedkeurend met de tong waarop ze me vriendelijk toelachte. Ik zat in de zetel, op tv was er een handbal wedstrijd aan de gang, en nadat ze haar jas had weggehangen bracht ze me nog snel een limonade. Weer bleef ze erg gebukt voor me staan, ze had ook al weer wat knoopjes opengezet, en nu zag ik haar nieuwste aanwinst op enkele centimeter voor me. Het was een kleiner wit bhtje, afgezet met wat kant en je kon ongestoord het bovenste deel van haar borsten bewonderen. De stof begon ongeveer waar haar tepels moesten beginnen en doordat haar blousse ver genoeg open stond kon ik zelf haar naakte buik zien voorbij haar bh. Ze bleef staan, waarschijnlijk om een reaktie uit te lokken en ik bleef kijken. Tot mijn eigen verwondering begon er zich iets te roeren bij mij. Ze stond recht en ging tegenover me zitten, nipte even aan haar eigen limo en zette het gals keurig op een onderleggertje.
“Goedgekeurd?”
“Ja, mooi. Veel beter als dat logge ding van deze morgen.”
“Ok dan”
“En …. dan wil je nu waarschijnlijk…”
“Ik dacht van wel ja, ” antwoorde ze, “het is al voorbij vier uur en je moet nog 2 keer.”
“Ik weet.”
“Zeg me wat ik kan doen.” Ze verzette zich wat ongemakkelijk en liet daarbij toe dat haar rok wat omhoog kroop zodat ik nu een flink deel van haar benen kon zien. Het was zomer en ze droeg geen kousen en ik bemerkte dat haar benen perfect waren onthaart.
“Zal ik mijn bloes wat openen zodat je van daaruit mijn bh kan zien?”
“Graag, ik geloof dat ik al een begin van een erectie heb.”
Weer glimlachte ze en langzaam opende ze knop na knop, trok haar blousse uit de rok en liet hem volledig ontknoopt nu, los hangen. Ze sloeg de zijkanten wat verder opzij zodat haar volledige bh nu zichtbaar was. God wat was ze mooi en wat was dat geil. Mijn wapen stond nu op aanvalssterkte en nog wat bedeesd begon ik mijn broek op te doen en haalde ik mijn penis te voorschijn. Het voelde verdomd raar aan en ik wist niet of ik zomaar kon beginnen trekken maar er zat niets anders op en dus deed ik het maar.
“Doe je broek maar uit, hij zit daar zo geklemd en straks doe je je nog pijn” hernam ze het woord en ik gehoorzaamde. Daar hing mijn broek nu tussen mijn kniëen en zat ik te spelen met mijn lul voor de ogen van ma. Ze keek geen seconde weg, liet haar blikken gaan tussen mijn ogen, die naar haar borsten keken, en mijn hand.
“Mam, mag ik een tepel zien?”
Ze bleef kijken, ze had tijd nodig om er over na te denken, dan greep ze haar bh langs onder vast en trok het ding tot hoog boven haar borsten.
Ze waren perfect gevormd. Rond en stevig, niet te klein en zeker niet te groot met bleke tepelhoven, tamelijk klein, en een stevige rechtopstaande tepel. Ze konden zo uit een boekje zijn geknipt. Ik begon wat heviger te ademen en trok nog wat sneller. Dit was misschien wel de ultieme droom van
elke jongen en ik wist dat ik zou kunnen komen. Ook zij scheen het te merken en ook haar ademhaling ging sneller, haar ogen constant op mijn lul gericht.
“Ga je er geraken?”
“Ik denk het wel, misschien”
“Probeer, probeer te komen, laat je gaan.”
Ik voelde hoe mijn orgasme zich begon op te bouwen en ik wist ook dat het niet lang meer zou duren.
“Ma, doe je benen wat open, laat me je slipje zien, ik ga dan komen.”
Weer bleef het even stil alsof ze erover moest nadenken, maar weer deed ze het gevraagde en opende haar benen. Ze had prachtige stelten en opende deze bijna 30 centimeter zodat ik een goed zicht kreeg op haar eveneens witte slipje. Het was duidelijk een setje, dezelfde stof, dezelfde kant.

Het was klein, maar geen string of tong, en bedekte alles wat het moest bedekken maar het zicht was zo geil, mijn moeder met ontblootte borsten en geopende benen, dat ik me niet langer kon inhouden. Ik voelde hoe ik ging ontploffen en ook zij moet het hebben gemerkt want op het moment dat ik de eerste golf voelde opkomen opende ze haar benen nog wat verder en de eerste lading vloog door de living.”OOOOOoh ma, ooooh ik kom, ik ben er…., Aaaaaaaaaah je bent zo mooi, zo OOOOooooooooooh”
Lading na lading schoot uit mijn pik en even dacht ik dat er geen einde aan zou komen maar daarna ebde mijn hoogtepunt stillaan weg.Enkele minuten lang zweeg ze, keek me toen in de ogen en glimlachte.
“Ik wist wel dat je het kon. Ik hoop dat je er wat van hebt genoten.”
“OOh ma, ja. Je bent zo mooi en het is zo een sexy zicht je zo te zien zitten”
Nu verkleurde ze toch wat.
“Maar het is al bijna half vijf en je vader komt binnen 30 minuten thuis. Je moet nog een keer komen en wel nu. Vanavond is pa thuis en dan gaat het niet en we hebben afgesproken 2 keer per dag.”
“Maar ma, ik ben juist gekomen.”
“En kan een jonge gast geen 2 keer na elkaar komen?”
“Jawel, ja, maar…. dan heb ik iets meer nodig.”
“Wat dan?”
“Doe je broekje uit, dan krijg ik gegarandeerd opnieuw een stijve.”
“Gaat dat niet wat ver?”
“Toe ma, ik moet van je 2 keer komen, dan moet je me wel helpen.”
Het argument want duidelijk, ze zuchte, “wat een mens allemaal moet doen om zijn kinderen een mooie toekomst te geven”, stond recht en stroopte haar slip af. Ze stapte eruit, rolde het om en zette zich terug neer, onmiddellijk met gespreide benen. Zoals ik al had verteld was mijn moeder blond en haar venusheuvel was slechts dun behaard. Door de blonde haren leek alles nog lichter en duidelijk zag ik haar buitenste lippen. Ze was niet geschoren maar haar haarbos was dermate dun dat het wel leek of ze was bijgeschoren.
“Kan je genoeg zien?” Het was een overbodige vraag want ze moest al lang geizen hebben dat mijn leuter alweer flink overeind stond.
“Mam, zak wat onderuit zodat ik precies tussen je benen kan kijken en….” Ik begon alweer te trekken.
“En wat jongen?”

“En wil je je lippen wat uiteen trekken?”
Deze keer geen pauze. Ze liet haar handen tussen haar benen zakken en legde ze aan weerszijden van haar poesje dat ze vervolgens wat open trok.
Ik zag haar kleine schaamlippen, het knobbertje er net boven en ik zag de opening, haar kut. Ik dacht zelf even dat ik haar kon ruiken maar concentreerde me volledig op mijn trekwerk omdat ik voelde dat ik alweer zou komen. Vlak voor mijn tweede orgasme stond ik snbel recht en ging wat
dichter bij haar staan. Ze bekeek me raar, als om me te vragen wat ik van plan was, maar zweeg toen ze merkte dat ik voor haar bleef staan en verder geen aanstalten maakte om wat dan ook te proberen.
Ik keek haar in de ogen toen ik kwam, zette nog een stap naar voor toen ik het eerste schot loste en zag toen dat ik gewoon haar borsten stond onder te spuiten. Klodder na klodder vloog uit mijn geweer en lande op haar borsten , buik en benen en ze verzette zich niet maar keek me vlak in
de ogen terug “Doe maar, ” zei ze, ” spuit je maar leeg.”
“oewhaaaaaa, oeh, maaaaaaaaaa, aaaaaaaaah”
Toen we nadien wat bedaard waren, ik en zij, alweer aangekleed en wachtend op pa, hadden we nog wat tijd.
“Dat was nu eigenlijk niet de bedoeling, ” begon ze, “maar ik denk wel dat je goed bent gekomen.”
“Fantastisch, oh ma, bedankt, dat was zo heet, ik ben nog nooit zo hard gekomen, ook niet bij Magda.”
Ze keek me dankbaar aan.
“Dan is het goed, maar verder kunnen we niet gaan, dar weet je toch.”
“Dat is geen probleem,” antwoorde ik direct om haar gerust te stellen, “als we dit kunnen blijven doen, als ik je van zo dichtbij kan zien, dan is het goed voor mij.”

De weken die volgden veranderde er niet veel, ze droeg nu thuis overdag geen bh meer want die moest ze toch altijd maar omhoog houden en om dezelfde reden droeg ze ook geen slipjes meer. Ik deed extra mijn best op school en bij het volgende rapport behaalde ik alweer de hoogste cijfers
en dat maakte haar zo blij dat ze me rond de nek vloog en me kuste. Ik weet niet waar ik toen de moed vandaan haalde maar ik kuste haar terug, vlak op de mond en probeerde haar zelf te tongen.
“Hola, jonge man, dat gaat te ver.”
“Maar… een kusje kan geen kwaad, je ziet toch dat ik weer de keurige nette en goede student ben.”
“Ja, maar dat geeft je nog niet het recht om zomaar je tong bij mij naar binnen te steken.”
“Maar je hebt me geholpen en hoe meer je me helpt hoe beter de resultaten.”
Deze logica ontging haar helemaal maar ze schoot in een lach, legde haar armen om mijn nek en kuste me zoals verliefden dat doen. Zachtjes verkende mijn tong haar mond, speelde mer haar tong een schaduwgevecht en onderzocht ik elke hoekje. Ze kreunde zelf een weinig toen ik mijn armen rond haar legde en mijn handen op haar billen legde. Diep zoog ik haar tong nu bij mij naar binnen en minutenlang stonden we zo tegen elkaar. Mijn handen
streelden haar billen over haar rok en mijn erectie duwde tegen haar onderbuik.
“Ik geloof,” zei ze snel nadat ik haar mond losliet, ” dat je nu wil?”
Ik trok snel mijn broek en onderbroek naar beneden en liet me op mijn kniën zakken terwijl ik al begon te trekken.
“Hef je rok op, laat me je zien, doe je benen wat verder open en trek je lippen uiteen” Het kwam eruit als een waterval, het moest rap gaan want ik kwam alweer bijna en ze merkte het. Ze begreep dat ze niet veel tijd had en opende inderdaad haar bene en haar lippen en keek neer op mij terwijl ik trok alsof mijn leven ervan afhing. Mijn neus was nu slechts enkele cm van haar kut verwijderd en zonder er verder bij na te denken stak ik mijn hoofd nog wat naar voor.”Blijf staan ma, ik ga komen, ik kom, ik…….”
Ze bleef staan en plots stak ik mijn tong uit en liet ze over haar clitoris gaan. Ik voelde hoe ze schokte, verschoot, en zich wou terug trekken maar ze bleef toch staan en terwijl ik kwam, in die ene minuut die mijn orgasme duurde kreeg ik haar zover dat ze ook kwam. Blijkbaar had dat alles
haar niet onberoerd gelaten en ik voelde hoe haar kniëen knikten, ik voelde hoe haar kut zich spande, ik hoorde hoe ze naar adem hapte en ik proefde hoe ze haar sappen niet kon houden.”Dirk, wqat… ik …. ik…..AAAAAAAAhhhhhhhhh”
Ik was klaargekomen en liet mijn lul los en liet mijn handen onder haar rok gaan, omvatte met beide handen haar beide billen en duwde haar nog harder tegen mijn mond. Ze gilde het uit en ik had nog moeite met haar recht te houden want bijna zakte ze ineen.
“Blijf staan ma, blijf staan, ik ga direct nog een tweede keer komen, nu direct” en ze gehoorzaamde. Ik stond recht en vlak voor haar begon ik me opnieuw af te trekken met één hand en de ander liet ik met haar kut spelen. Eén, zelfs twee vingers gingen er probleemloos naar binnen en schijnbaar had moeder geen weerstand meer want ze hield me niet tegen en protesteerde ook niet. Weer voelde ik een orgasme komen, ik was zo enorm geil, zo over mijn toeren van dit hete schouwspel en ik liet me, eigenlijk zonder er verder bij na te denken, wat zakken op onmiddellijk daarna
weer recht te komen. Alleen had ik mijn lul losgelaten en opgespannen zodat hij nu wat meer naar voor wees en terwijl ik mijn benen terug strekte kwam hij nu tegen kaar kut aan, de kut die ze nog steeds met beide handen wijd openhield en omdat ze net was gekomen en zo nat stond als een niet uitwrongen schotelvod shoof hij er zo in. Tot helemaal boven schoof ik mijn pik in haar kut en pas toen ik haar baarmoeder raakte en mijn handen al lang terug op haar billen lagen scheen ze tot besef te komen. Vrijwel direct zette ze haar handen tegen mijn oonderarmen om me weg te duwen.
“Nee, schat, nee, dat niet, er zijn grenzen”
Ik duwde nog een keer goed door en liet me er toen weer uitzakken, strekte opnieuw mijn benen tot hij vlak voor haar kut zat en spoot de hele lading tegen haar lippen.

“OOOOOh ma, ik kom terug, tegen je, tegen je kutje, ik kommmmmmmmmmm”Haar handen waren van mijn bovenarmen onmiddellijk terug naar haar kut gegaan zogauw ik me uit haar had teruggetrokken en automatisch had ze haar kutlippen opnieuw opengehouden en nu schoot ik mijn sperma tegen haar geopende kut.”OOOOOOOOwwwwwwwwwww, wauuuuuuuuw, ik blijf maar komen, ikkkkkk ik blijf kooooomen”
Ik weet niet wat me overkwam maar nadien bleef hij maar hard en bleef ik maar zo geil als boter en opnieuw nam ik haar in mijn armen en kuste haar inig en diep. Ze beantwoorde mijn kus heel even, trok toen haar hoofd terug maar bleef in mijn armen.
“Dirk, dat ging te ver, je mag kijken, hemel, je mag er zelf aankomen, maar niet binnendringen met de penis. Dat heet incest en dat gaat te ver.”
“Ik weet het ma, ik ,heb me toch direct terug getrokken”
“Dat is goed, anders kon ik je niet meer vertrouwen, je moet weten dat ik je wil helpen maar ik wil geen sex met je.”
“Ik versta het, maar je bent otch ook gekomen.”
“Maar dat is niet de bedoeling?”
“Vond je het niet fijn dan?”
“Natuurlijk wel maar het hoort niet.”
“Mag ik nog eens komen” ik stond nog altijd zo heet als een strijkijzer.
“Nog eens?”
“Ja”
“OK, als je dat wil”
Ik begon opnieuw te trekken, de derde keer nu al en liet een hand om haar leest en trok haar terug korter bij. Wild stak ik mijn tong in haar mond en bijna nog wilder beantwoorde ze mijn kus. Mijn hand wandelde van haar heup terug naar haar opengesperde kut en opnieuw vonden mijn vingers de
opening en nu begon ik haar te vingeren op maat van mijn eigen trekwerk.”Nee, schat, niet doen.”
“maar je zei zojuist dat ik je mocht aanraken.” protesteerde ik.Ze deed niet echt veel meoite om me tegen te houden, ik voelde zelf hoe haar bekken mijn vingers tegemoet kwamen.
“Voorruit dan maar” zuchte ze en gaf zich volledig over. Het lijkt overdreven maar zeer snel kreeg ik alweer dat goede gevoel, dat gevoel vlak voor je orgamse zich begint te vormen en weer liet ik me wat zakken en kwamik terug omhoog. Weer had ik mijn lul losgelaten en weer gleed hij zo bij haar naar binnen. Mijn trekhand, nu vrij, lag alweer om haar leest en met lichte druk duwde ik haar tegen mij op.
“Dirk, nee heb ik gezegd.” ze sprak in mijn mond, tijdens het kussen.
“Even, zoals daarjuist, ik trek heb direct terug.”
“Nee, nu, haal hem eruit.” Meer zei ze niet want ze zoog zich terug vast op mijn tong en weer trok ik me terug. Opnieuw herbegon ik haar te vingeren, haar clitoris te bewerken en ook nu weer voelde ik de spanning van haar lichaam, voelde ik dat ook zij opnieuw naar een hoogtepunt
onderweg was en voor de derde keer die dag liet ik me zakken en boorde me diep in haar bij het naar omhoog komen. Zij was nu bijna zover, ze hijgde en hapte naar adem en ze duwde haar bekken vooruit op mijn pik.
“Niet doen” probeerde ze nog maar ik begon nu te pompen, liet me zakken alsof ik me wou terug trekken maar kwam veel te snel terug omhoog zodat ik haar eindelijk aan het neuken was.
“Niet doen.” hijgde ze in mijn mond.
“Heel even, ik trek me terug, dat weet je nu toch al, ik wil dat je komt, ik wil dat je op mij komt.”
“Neen, ik….”ze verstijfde, en met beide handen nu op haar billen duwde ik haar nog dichter, nog harder.
Ik voelde hoe haar lichaam zich spande, hoe ze begon te rillen, ik realiseerde me dat haar tong in en uit flitste, dat ze verloren was en sprak nu op mijn beurt in haar mond, de kus niet onderbrekend.
“Kom ma, kom maar, laat het gaan” en duwde, stootte, speerde haar en plots zakte ze volledig slap op me. Zo diep zat ik nu dat ik voelde hoe het ook bij mij begon te borrelen.
“Schatje, ik ga…..ik oooooooooooooooooooo” Haar handen lagen nu ook op mijn billen en ze duwde, of probeerde dat
tenminste, me nog dieper terwijl ze schokkend klaarkwam.
“Ik moet eruit, ik ga komen””Nee, nu niet ik…. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah” er kwam maar geen einde aan haar orgasme.”Ik ooooooooook, ik spuuuuiiiiiiiiiiiiit”
In alle hevigheid spande mijn lul zich zoials nog nooit en ik kwam klaar, recht in haar kut terwijl ze me maar bleeg leegmelken.

Mijn studiepunten bleven in stijgende lijn gaan, ik studeerde nog lang, heel lang. Ondertussen ben ik advokaat, leer nog elke dag bij, samen met ma en ik geloof dat ik nooit volledig geleerd zal zijn en wil zijn.

computermale@hotmail.com

VN:F [1.9.22_1171]
Waardering: 0.0/10 (0 votes x gestemd)

Recent Posts

Leave a Comment