spuiten

Spuitertje

Eindelijk ging de bel. Natty kwam hollend de school uit en zo snel mogelijk ging ze naar huis, want haar broertje van 7 jaar was alleen thuis. Normaal zorgde haar moeder wel voor oppas, maar nu was het maar tien minuten dat hij alleen zou zijn, totdat Natty thuis zou komen. Gelukkig was Niels met autootjes aan het spelen en dat kon hij heel lang volhouden. Natty had nog een oudere broer Theo. Hij was 17 en zat op de Havo en was nu nog niet thuis. Natty had een beetje de pest in, want nu kon ze vanmiddag niet naar buiten. Maar moeder had gezegd dat ze dan ‘s avonds wel even naar buiten mocht.

Om half zes kwamen moeder en Theo samen thuis. Een half uurtje later zaten ze aan tafel nadat ook vader was thuisgekomen. Theo ging aan z’n huiswerk, Niels ging nog even tv kijken en Natty trok haar jas aan en liep naar buiten. Haar vriendinnetjes mochten nu natuurlijk niet naar buiten en dus liep ze maar wat. Even verderop zag ze een groepje meisjes van de basisschool. Natty zat zelf in Mavo-twee. Ze kende de meisjes eigenlijk niet dus ze liep ze voorbij en zei: “hoi.” De meisjes mompelden wat terug. Om de hoek van het berghok van de Scouting bleef ze staan aan het begin van het plantsoen. Welke kant zou ze opgaan? en wat zou ze nou gaan doen? Ze keek naar het plein van de Scouting, een eindje verderop aan de overkant van het plantsoen, waar de jongens luidruchtig aan het voetballen waren. Ze frunnikte wat met een papiertje dat ze in haar jaszak gevonden had en keek waar het van was. Het was een bonnetje van snoep bij de Hema.
Ineens klonk er wat geritsel even verderop. Natty tuurde tussen de struiken. Het plantsoen was goed verlicht doordat de schijnwerpers van het Scoutingveld het hele plantsoen bestreek. Ongeveer 20 meter verder zag ze iemand in een inham van het pad dat door het plantsoen liep, waar ook een bank stond. Het was een plek die net iets minder verlicht werd. Natty liep een paar passen die richting op, maar hield stop toen ze zag dat de figuur een baseballpet op had. “O, vast zo”n jochie die die meisjes wil gaan pesten.” dacht Natty. Ze tuurde naar het jochie, maar hij draaide zich met zijn rug naar haar toe. Hij was met iets bezig, maar wat kon ze niet zien. Op haar tenen liep ze naar hem toe. Ze zette grote ogen op toen ze zag dat hij zijn broek uitgedaan had. Een straaltje licht bescheen een bil van hem. Natty werd vreselijk nieuwsgierig. Ze had Theo wel eens bloot gezien natuurlijk, maar dat was al zo lang geleden en hier stond een bloot jochie! “Hé, ben jij een jochie!” riep ze ineens. Het jochie keek om zich heen om te ontdekken waar het geluid vandaan gekomen was. “Hé, jij bent een jochie hè?” riep Natty weer. het jochie draaide zich om en keek nu haar kant op. de lichtstraal bescheen zijn lichaam en Natty zag dat hij z’n piemel in z’n hand had. “Nee, ik ben een jóngen!!” riep de jongen. “O, ben je een jongen.” antwoordde Natty. “Hé jongen, wat ben jij nou aan het doen?!” vroeg ze. “Oh aan het aftr…” “Wat?” vroeg Natty nogeens. “Ik ben me aan het aftrekken.” antwoordde de jongen nu iets harder. “Waarom?” vroeg Natty weer. “Nou dat is stoer!” riep de jongen. “O, is dat stoer?” “Ja, echt wel!” antwoordde de jongen en hij kwam iets naar voren, waardoor Natty hem helemaal kon zien. Hij zette zijn handen in z’n zij en zei:

“Kijk eens meisje ik ben een hele stoere jongen, hé!” Natty keek naar de jongen en zag dat z’n piemel schuin omhoog stond! “O ja, jij bent een hele stoere jongen ik zie het.” antwoordde ze. “Ik moet wel een stropdas om van m’n moeder, maar ik ben echt wel een onwijs stoere jongen hoor hé!! zei de jongen. Natty keek de jongen nog eens aan en riep: “wat? hé ja een stropdas, wat leuk, een stropdas!” “ja, met Tom en Jerry, naja, stom hoor, maar ik moet ‘m om van m’n moeder.” klaagde de jongen. “Wat? Tom en Jerry, waar?!” riep Natty. “Ja, op m’n stropdas!” antwoordde de jongen. “Op je stropdas?!!” riep Natty ongeloofwaardig. “Ja, stom hoor, en dan heeft ze ook nog zo’n stom pinnetje door m’n boord gedaan, maar ik ben wel een stoere jongen hoor hé!” riep de jongen. De jongen greep z’n piemel weer en begon hem weer heen en weer te bewegen. Natty stond er naar te kijken. Ze wist gerust wel dat de jongen zich ondeugend aan het aftrekken was, maar ze wilde een spelletje met het jochie spelen omdat dit soort jongens met die baseball-caps op altijd zo vervelend waren. “Hé, dat eh, wat doe je ook alweer?” “aftrekken” antwoordde de jongen. “..oja aftrekken, dat aftrekken, mag je dat wel van je mamie?” De jongen keek beledigd maar antwoordde: “Nee, ik denk het niet. Ik mag nooit wat!” “O, jij bent eigenlijk een ondeugende jongen!” riep Natty. “Een ondeugende jongen?” vroeg de jongen. “Ja, jij bent eigenlijk een heel ondeugend jongetje!” “nee, ik ben een jóngen!!, ik ben een stoere jóngen!!” riep de jongen. “Ja, dat aftrekken is wel heel erg stoer hè?” voerde Natty. “Nou echt wel hoor, dat is stoer hoor, aftrekken!” hapte de jongen. “Ja, want jij bent eigenlijk wel een héle stoere grote jongen hè?!” voerde Natty de jongen nog verder. “Nou echt wel hoor meisje, kijk maar eens, ik ben ècht wel een stoere jongen hoor hé!! “Jaaah, jij bent echt wel een stoere jongen!” riep Natty. Ze zag hoe de jongen hevig aan z’n piemel trok, waarbij z’n stropdas met Tom en Jerry heen en weer ging. “Hé meisje heb jij wel eens jongensballen gezien, hé?” riep de jongen. “wat?” antwoordde Natty terwijl ze de vraag wel verstaan had. “Heb jij weleens jongensballen gezien?” herhaalde de jongen. “Ballen?” vroeg Natty. “Ja, kijk dan eens hé!” riep de jongen. “Waar?” vroeg Natty terwijl ze al een glimp van de behoorlijke ballen had opgevangen. “Nou hier, kijk dan hé!” drong de jongen aan, terwijl hij met z’n rechterhand z’n piemel omhoog hield en zijn ballen op z’n linkerhand liet rollen. Natty keek haar ogen uit: het waren inderdaad grote ballen. De zak waarin ze zaten was volmaakt glad en vertoonde grote plooien van slapheid. De ballen lagen als eieren op z’n hand. “Oh, wat een grote ballen, zeg!!” riep Natty oprecht. “Ja hè, dat zijn m’n spierballen!!” zei de jongen ernstig. Natty moest zich inhouden om niet te lachen. Dacht dat joch nou echt dat het spierballen waren??! “Oh, wat een groet spierballen heb jij zeg!” riep ze maar vlug. “Ja hè, echt wel!!” antwoordde het jochie. Natty zag hoe de jongen z’n “spierballen” losliet waardoor ze weer in z’n zak heen en weer bewogen terwijl hij aan het trekken was. De jongen begon te kreunen. “Wat ga je doen?” vroeg Natty. “oh, ik moet even ophouden, anders ga ik spuiten.” fluisterde de jongen kreunend. “Spuiten?!” vroeg Natty zogenaamd onwetend.”Waarom ga je dan spuiten?” “Ah, dat is stoer hè!” antwoordde de jongen. “O, ja dat is stoer natuurlijk.” zei Natty. “Hé, maar dat spuiten, mag je dat wel van je mamie?!” vervolgde ze. “Nee, ik denk het niet, maar ik kan het best hoor, ik ben al oud genoeg!!” riep de jongen. “Oh, hoe oud ben jij dan?” vroeg Natty. “Ik ben al 16!!” antwoordde de jongen trots, terwijl hij zijn handen weer in z’n zij had gezet en z’n piemel stijf omhoog stond. “16?!” riep Natty verbaasd, want ze had verwacht dat het jochie een jaar of 13 was, maar ze had te maken met een ‘gevaarlijke jongen’! Ze zou hem nog even lekker te grazen nemen. Ze herinnerde zich ook dat ze deze jongen wel eens hier in de buurt had zien lopen. Toen had hij ook een stropdas om en dat was haar opgevallen. “Hé, maar mag jij nog wel zo laat op straat van je mamie?!” vroeg ze. “Jaah hoor, ik mag nog wel op straat hoor!!” antwoordde de jongen, maar vervolgde: “nou eigenlijk moet ik wel zo naar binnen van m’n moeder. Mag jij nog op straat hé meisje?” “Ja hoor, ja maar jij bent een jongetje en ik een meisje!” antwoordde Natty “Nee, ik ben een jóngen!!” protesteerde de jongen. “ja, maar meisjes mogen veel langer opstraat!” verzon Natty om de jongen te pesten terwijl hij zo serieus met z’n handen in z’n zij “stoer” stond te zijn, met z’n stijve lul! “O, maar hoe oud ben jij dan meisje?” vroeg hij.

“Ik?, ik ben 13!” antwoordde Natty. “Ha, dan ben ik veel ouder dan jij!!” riep de jongen trots. “Ja dat weet ik wel, maar jij bent een jongetje..” “Nee hoor, ik ben een jóngen!!.. “ riep de jongen “ja, maar jij bent een jongetje…” pestte Natty. “Nee, ik ben geen jongetje, ik ben een jóngen!” nu kwaad. “.. en ik ben een meisje, en jongetjes moeten altijd vroeg naar bed van hun mama!” zei Natty. “Ja maar jongens zijn heel stoer altijd!!” riep de jongen. “Ja, jongetjes zijn altijd heel stoer, ja.” antwoordde Natty. “Nou kijk maar eens naar mij, jongens zijn echt wel stoer hoor hé!!” riep de jongen. “Ja maar, meisjes zijn ehh.. heel sterk!” verzon Natty. “Ach welnee, meisjes zijn niet sterk!” ging de jongen er opin. “Wel hoor” zei Natty. “Echt niet!” antwoordde de jongen “Welles!!” reip Natty. “Echt niet!” riep de jongen. “Nou ga dan eens spuiten!!” riep Natty. De jongen stond met z’n mond vol tanden. “Hè?” “Nou ga dan eens spuiten, je bent toch een stoere jongen!!” riep Natty. “eh jaa, maar..” mompelde de jongen terwijl hij met z’n piemel speelde die zo stijf stond dat hij op en neer veerde. “Nou ga dan eens spuiten hé!” de jongen stond met open mond naar Natty te kijken. Hij wist niks te zeggen. “Laat je piemel dan eens los!” riep Natty. “Nee, voor jou zeker!” antwoordde de jongen. “Ja, jij dacht dat ik een klein meisje was dat niks wist hè?!” zei Natty. “Ja, dat ben je ook!” antwoordde de jongen. “Nou laat die grote stijve piemel van je dan eens los hé! riep Natty. De jongen keek met grote ogen. “Nou, en dan?” vroeg hij. “Nou, dan ga ik je even een flinke beurt geven! Kom maar eens hier jochie!” antwoordde Natty. De jongen kwam langzaam op Natty af en ze zag hoe stijf zijn piemel stond en hoe zijn ballen als duiveneieren in de geplooide zak bungelden. “Hè, een beurt geven?” vroeg de jongen. “Ja, kom maar, dan zal ik die enorm stijf staande lul van je eens even grijpen, voel maar eens!” zei Natty. De jongen kwam dichtbij Natty staan. Natty greep de lul vast en merkte hoe hard, warm en stijf deze was. De jongen kreunde terwijl hij zag dat het meisje zijn stijve lul beetpakte. “Ja, dat vind je wel lekker hè jochie!” riep Natty. “Ah, ah, dat is niet stoer voor mij.” kreunde de jongen. “Kom ik zal de stevige lul van je eens even flink aftrekken! O, moet je nou toch kijken hoe die grote zak daar tussen je benen hangt te bungelen. Die ballen zijn toch veel te zwaar voor jou!” riep Natty terwijl ze de stijve lul aftrok. “Nee hoor, ik ben een stoere grote jongen!!” riep de jongen. “Ha ha, een stoere grote jongen! je bent een klein geil ondeugend jongetje!” jende Natty. “Echt niet!!” riep de jongen boos. “Echt wel!” “Echt niet” Echt wel, kom maar eens mee jij!” riep Natty terwijl ze de jongen aan z’n stijve lul mee naar de hoek van de Scoutingschuur trok. “Kijk, om de hoek staan een heel stel meisjes!” riep Natty. “Hè, nee!” riep de jongen. “Ja, dat had je niet gedacht hè?” De meisjes van de basisschool zaten op de straat en enkelen stonden tegen de muur en ze vertelden elkaar verhalen van wat ze in de afgelopen vakantie hadden meegemaakt. Natty kwam met de jongen aan z’n lul meetrekkend de hoek om en de meisjes stonden met hun rug naar hun toe. “Nou laat je maar eens zien aan de meisjes, roep maar naar ze: kijk eens meisjes ik word afgetrokken door dit meisje, ik ben een hele stoere jongen!” “Echt niet.” antwoordde de jongen. “Jawel , ik ga je schoppen hoor!” zei Natty. “Kijk eens meisjes, ik word afgetrokken door dit meisje, ik ben een hele stoere jongen!!” riep de jongen waarempel!! De meisjes keken om en met verbaasde gezichten keken ze naar de enorm stijve lul van de jongen. “Hé kijk, hij is een hele stoere jongen!!” riep een meisje. “Hé kijk dat jongetje vindt zichzelf een stoere jongen, ha ha!” riep een ander. “Zeg maar: ik krijg een beurt van dit meisje.” zei Natty “Ik krijg een beurt van dit meisje!” riep de jongen naar de meisjes die dichterbei kwamen en de jongen van onder tot boven bekeken. “Krijg jij een beurt?” vroeg een meisje. “Ja, van dat meisje”, antwoordde de jongen. “O, wat fijn voor je!” zei hetzelfde meisje, terwijl ze zag hoe Natty langzaam de stijf staande lul van de jongen op en neer bewoog. Natty zei zacht iets tegen de jongen en de meisjes hoorden de jongen even later zeggen: “Dit meisje gaat ervoor zorgen dat ik zometeen moet gaan spuiten!”

“Hè, moet je dan spuiten?!!” vroeg een ander meisje verbaasd. “Ja.” antwoordde de jongen verlegen “Hé, die jongen gaat zometeen spuiten hé!” “Gaat ie spuiten? ohh!” “ja, hij gaat zo spuiten!” joelden de meisjes terwijl ze de jongen aankeken. “Ik ga zometeen gigantisch ver spuiten!!” riep de jongen. “Oh, hij gaat zometeen gigantisch ver spuiten!” “Oh, dan gaan wij kijken!” Natty zei weer iets tegen hem, maar hij schudde zijn hoofd. Natty drong aan en de jongen vroeg: “Meisje, wil jij alsjeblieft even in mijn zak met ballen knijpen?” “Ja hoor ik wil wel even in jouw grote zak met ballen knijpen hoor!” riep Natty. “O ja, kijk daar onder, hangt een hele grote zak, kijk!” “Waar?” “Daar kijk daaronder z’n grote piemel!” “O ja! goh wat een grote zak!” riepen de meisjes. “Oh, wat zullen die ballen zwaar voor je zijn, ze bungelen zo!” riep Natty. “Ja zeg, wat een grote ballen heb jij jongen!!” riep een meisje. “Ja hè, echt wel!” riep de jongen. “Jij hebt echt wel grote ballen!” riep een ander meisje. “Ja, ik ben ook een stoere jongen!” riep de jongen. Natty zei weer iets tegen de jongen en deze riep: “Let op meisjes, ik ga zometeen gigantisch ver spuiten, want dat meisje gaat zometeen in die grote zak met ballen van mij knijpen en daar moet ik gigantisch ver van spuiten!” “Ohh, hij gaat heel ver spuiten, zometeen!” riep een meisje. “O dat komt door dat meisje, die gaat in z’n zak knijpen!” Natty zei: “Nou jongetje, ik ga in die grote zak van je knijpen, maar dan moet je ons eerst beloven dat je gigantisch ver zult gaan spuiten, beloof je dat?” “Ja ik beloof dat ik gigantisch ver ga spuiten als dit meisje in mijn zak gaat knijpen!” riep de jongen gespannen, omdat hij wist dat het binnen enkele ogenblikken zou gaan gebeuren: hij zou de onwetende, onschuldige meisjes helemaal onder gaan spuiten, hij kon er niets aan doen!! “Horen jullie dat meisjes? hij belooft dat ie heel ver gaat spuiten als ik in z’n zak ga knijpen!” riep Natty. “Ja, kom, knijp hem in z’n zak hé!” “Ja, kom we gaan kijken hoe hij gaat spuiten hé!!” Natty zei: “Nou dan zal ik eens even proberen of ik in die hele grote zak van je kan knijpen, voel je wel?” De meisjes zagen dat Natty haar vingers om de grote dikke ballen van de jongen kneep. De jongen zakte iets door z’n knieën en kreunde. Ondertussen trok Natty zijn stijf staande lul sneller af. “Goh, wat een dikke grote ballen jochie!” riep Natty en zacht zei ze nog iets tegen de kreunende jongen. “Ik ben een klein ondeugend geil jongetje met een enorme lul en grote ballen!” riep de jongen kreunend. “Ja, je bent een ondeugend jongetje!” riep een meisje en andere meisjes maakten nog opmerkingen over zijn dikke lul en grote ballen. “Let op meisjes, ik zometeen over jullie heen spuiten!” riep de jongen. “Ja, eh nee, je mag niet over ons heen spuiten hoor jongen!!” riep een meisje. “Je mag wel spuiten maar niet over ons heen hoor, denk erom!!” riep een ander meisje. Ondertussen riep Natty: “Kom op jongetje, ga spuiten, ga spuiten, spuit ze plat, jongetje, kom op spuit over ze heen, spuit ze helemaal onder!!” Met grote ogen stonden de meisjes te kijken naar de enorme stijve lul en tegen elkaar aan te duwen om te voorkomen dat ze ondergespoten werden, maar tevergeefs: Kreunend begon de jongen zijn eerste opgekropte zaad wild weg te spuiten. Het trof de voorste meisjes precies in het gezicht. “Oh, ondeugend jo..!” riep een meisje die in haar gezicht getroffen was maar ze kwam niet verder want een nog dikkere klodder warm sperma vloog om haar oren. “Goed zo, grote jongen, spuit ze allemaal maar onder!!” riep Natty “O, ik zit helemaal onder, kijk in m’n haar en het kleeft zo, getver!!” riep een meisje. “Ondeugend jochie, klootzak!” riep een ander.

“Nou veeg je stijf staande geile lul maar af, want je moest eigenlijk al binnen zijn van je mamie!” zei Natty. De jongen veegde zijn nog steeds stijve lul af en liep terug naar de bank waar z’n broek lag. Snel trok hij z’n broek aan en rende weg. Natty zei: “Leuk hè, zo’n 16 jarig jongetje die nog niet eens weet dat hij zoveel kan spuiten!” “Die lul heeft ons helemaal ondergespoten!!” klaagde een meisje. “Ja, letterlijk ja!” lachte Natty terwijl ze naar huis liep.

VN:F [1.9.22_1171]
Waardering: 10.0/10 (1 vote x gestemd)
spuiten, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Recent Posts

Leave a Comment